plastové okná - kvalitné okná - typy plastových okien

naozaj sú plastové okná také dobré?
praktické rady, poznámky, diskusia

Plastové okná z profilu Internova®

Plastové okná INTERNOVA sú vyrobené zo zatiaľ najpredávanejších
profilov na Slovensku. (štatistika z roku 2006)

Internova® je na Slovensku najpredávanejší systém na výrobu
plastových okien, dverí, zasklených stien. Internova® bol vyvinutý podľa
posledného stavu techniky a najnovších poznatkov v konštrukcii okien. Know-how
systému bol zakúpený od rakúskej firmy GREINER a následne rozvíjaný v NCHZ a.s.
Hlavné profily sú konštruované ako trojkomorový systém s garanciou optimálnej
k-hodnoty. Masívnosť hlavných profilov v smere exteriér – interiér umožňuje v
konštrukčnej tvorbe zachovať veľké yystužovacie komory, čo má význam z hľadiska
stability okenných konštrukcií.


profily INTERNOVA® sú optimálne stabilizované voči pôsobeniu UV žiarenia a
poveternostných vplyvov.

 • Zabezpečenie infiltrácie vzduchu z exteriéru pri plastových oknách z
  profilov INTERNOVA® umožňujú viaceré technické riešenia.
 • Plastové okná z profilov INTERNOVA® nevyžadujú dodatočné ochranné nátery a
  dlhodobo si udržiavajú atraktívny vzhľad.
 • čistia sa vlažnou vodou s prídavkom saponátu.
 • plastové okná z profilu INTERNOVA® 3-komorové alebo 6-komorové
 • sklenená výplň: izolačné dvojsklo 4-16-4, k = 1,1 W/ m2 K (pokovené, plnené
  argónom)
 • kvalitné nemecké kovanie plastových okien ROTO
 • svetlošedé tesnenie 3 x po obvode rámu a krídla
 • mikrovetranie na všetky výklopné krídla
 • aretácia proti prievanu na balkónové dvere
 • madlo na balkónové dvere

Plastové okná INTERNOVA Soft Line

 

Hlavné profily Internova Soft Line sú trojkomorové a i mohutnosť v
smere interiér – exteriér (rám 62 mm, krídlo 74 mm) je väčšia ako u tzv.
odľahčených systémov (na trhu bežne používaných). Prínosom pre tepelnoizolačné
vlastnosti je i stredové tesnenie. Z toho vyplývajú i dobré tepelnoizolačné
vlastnosti. Systémy so stredovým tesnením sú z hľadiska konštrukcie dokonalejšie
ako systémy bez stredového tesnenia. Za normálnych bytových podmienok je
vylúčená kondenzácia vodných pár na povrchu profilov v interiéri (k = 1,6 W/m2
K).

Popis profilového systému:

 1. Stredové tesnenie
 2. Celoobvodové dorazové tesnenie z EPDM
 3. Zasklievacie tesnenie z koextrudovaného EPDM
 4. Zasklievacia lišta so súčasne vytláčaným dvojitým tesnením
 5. Široký rozsah zasklenia 4 – 36 mm
 6. Veľké vystužovacie komory
 7. Trojkomorový systém (koeficient priepustnosti tepla

  k = 1,6 W/m2 K)
 8. Eurodrážka
 9. Celoobvodové tesnenie
 10. Funkčné prvky pre spojovacie a rozširovacie profily, parapetnú dosku,
  kotvenie.

 

Plastové okná INTERNOVA 6000

Od r. 2002 bol na trh uvedený nový 6-komorový systém plastových
profilov

Internova 6000.
Výhody 6-komorového systému okenných
profilov Internova® oproti klasickému 3-komorovému systému pre konečného
užívateľa:

 • zlepšené tepelno-izolačné vlastnosti
 • moderný soft line dizajn v súlade s európskymi trendmi

Charakteristika 6-komorového systému Internova®:

 • systém zodpovedá požiadavkám normy RAL RG 716/1
 • stavebná hĺbka rámu je 80 mm, stavebná hĺbka krídla je 90 mm
 • pohľadová šírka konštrukcie je 119 mm
 • veľké vystužovacie komory
 • vysoké statické hodnoty
 • šedé tesnenie
 • podľa teoretických výpočtov k-hodnota

  vystuženého rámu a krídla je 1,08
  W/m2 K
 • podľa teoretických výpočtov k-hodnota okna pri skle 1,1 W/m2 K je 1,09 W/m2
  K.

 

Máte skúsenosti s plastovými oknami Internova? Napíšte nám Vaše skúsenosti!