plastové okná - kvalitné okná - typy plastových okien

naozaj sú plastové okná také dobré?
praktické rady, poznámky, diskusia

Plastové okná - okná s profilom REHAU, plastové okná pre pasívne domy

Plastové okná REHAU - Rozmanitosť pomocou systému

Požiadavky architektov a stavebníkov (investorov) na okno sú také rôznorodé
ako objekty, na ktorých sa majú realizovať. Kto by sa chcel dnes prezentovať ako
kompetentný partner, nesmie zostať nič dlžný. REHAU ponúka riešenia na všetky
prípady: od systémov pre štandardné okná až po certifikovaný systém pre okná
pasívnych stavieb. Aby sme boli účastní na všetkých dôležitých medzinárodných
trhoch, vyvinuli sme systémy, ktoré zvládnu všetky požiadavky typické pre
príslušnú krajinu alebo región.


Plastové okná REHAU Brillant

Plastové okná REHAU Brillant-Design kombinuje vysokú tepelnú izoláciu s
rôznorodosťou dizajnu. Či v stavebnej hĺbke 70 mm s 5 tepelnoizolačnými komorami
alebo v 80 mm stavebnej hĺbke so 6 komorami, systém dorazového tesnenia spĺňa
zakaždým nízkoenergetický štandard. Náročná optika sa dosahuje zaoblenými alebo
skosenými dizajnovými krídlami a osadzovacími rámami.

 • Stavebná hĺbka: 70 mm (voliteľne: 80 mm Dizajn - vonkajší okenný rám /
  tesnenie
 • Počet komôr: 5 komôr (6 komôr)
 • Tepelná izolácia: Uf = 1,3 W/m2K (štandardné armovanie)
 • Tepelná izolácia: s termicky deleným armovaním: Uf = 1,2 W/m2K
 • Zvuková izolácia: až do triedy ochrany 5 (VDI 2719)
 • Ochrana proti vlámaniu: do triedy odporu 3 (DIN V ENV 1627)
 • Nepriepustnosť vzduchu/nárazového dažďa: až po skupinu namáhania C (DIN
  18055)
 • Riešenie rohov bez tvorby kondenzátu

Plastové okná REHAU Brillant MD

Plastové okná REHAU Brillant-Design MD stavia na úspechoch REHAU
Brillant-Design s dorazovým tesnením. S rovnakou vydarenou optikou bol REHAU
Brillant-Design MD vyvinutý ako samostatný systém so stredovým tesnením. U REHAU
Brillant-Design MD je v popredí tepelná izolácia. Veľmi dobré izolačné
vlastnosti 70 mm hlbokých profilov a vycibrená päťkomorová technika sa so
stredovým tesnením ešte zosilňujú

 • Klasicky plošne posunuté krídla alebo skosené dizajnové krídla
 • Okrúhle dizajnové krídla a zaokrúhlený vonkajší okenný rám 80 mm
 • Rozsiahle možnosti výzdoby pomocou farebných dekoračných fólií ako aj
  lakovaním alebo hliníkovou predsadenou stenou
 • Svetlo sivé tesnenie zdôrazňuje biely profil
 • Elegantný vzhľad vytvárajú 20° diagonál

Plastové okná REHAU Thermo Design 60

Plastové okná REHAU Thermo-Design - Klasický okenný systém v 60 mm stavebnej
hĺbke pre stavbu objektov.

4-komorový systém so 60 mm stavebnou hĺbkou sa
hodí v oblasti s nižšími požiadavkami na tepelnú izoláciu. Obsiahly program
profilov dáva veľa možností stvárnenia a dizajnu.

 • Lesklé, ľahko čistiteľné povrchy
 • Šikmá drážka v okennom ráme pre lepšie čistenie
 • Optimálne statické vlastnosti armovaním s vysokou stavebnou hĺbkou
 • Rovnaké armovanie v okennom ráme a krídla pre nízke teleso ložiska
 • Voliteľné extrudované tesnenia pre racionálnu výrobu
 • Priateľské k životnému prostrediu, pretože sú recyklovateľné

Plastové okná REHAU Basic Design

Plastové okná REHAU Basic-Design - Hospodárna alternatíva v 60 mm stavebnej
hĺbke pre jednoduché nároky pri stavbe objektov.

Základný systém v
3-komorovej technológii a so 60 mm stavebnou hĺbkou sa hodí v oblasti použitia s
minimálnymi požiadavkami na tepelnú izoláciu a dizajn.

 • Stavebná hĺbka: 60 mm / dorazové tesnenie
 • Počet komôr: 3 komory
 • Tepelná izolácia: Uf= 1,6 W/m2K
 • Zvuková izolácia: do triedy ochrany 4 (VDI 2719)
 • Nepriepustnosť vzduchu/nárazového dažďa: do triedy namáhania 4 (DIN EN
  12207)/9A (DIN EN 12208

Plastové okná REHAU Clima Design pre pasívne domy

Plastové okná REHAU Clima-Design - Certifikovaný 120 mm systém pre
pasívne stavby.


120 mm stavebná hĺbka a vysokotepelnoizolačné
komory sa v profilovom systéme REHAU Clima-Design kombinujú na certifikované
riešenia okien pre pasívne budovy.Osobitosť systému je vo vytvorení
osadzovacieho rámu. Napriek mimoriadne vysokým požiadavkám na izoláciu sa
podarilo dosiahnuť zvyčajnú optiku bežného okna.

 • Stavba pasívnych domov
 • Energetická sanácia budovy v štandarde pasívneho domu
 • Montáž okien a balkónových dverí
 • Špeciálny okenný rám pre pevné zasklenie v programe

 

Máte skúsenosti s oknami REHAU? Dajte nám vedieť v komentároch!